/ / / Järjestelmäarvioinnit ja toimenpiteiden hallinta

Järjestelmäarvioinnit ja toimenpiteiden hallinta

Työkalut järjestelmäarviointien tekemiseen sekä toimenpiteiden hallintaa.

750,00 / vuosi

Clear

Kuvaus

Järjestelmäarviointi sisältää mm. työkalut, joilla arviointien suunnittelu ja aikatauluttaminen sekä johdon raporttien luominen sujuvat. Voit tunnistaa mm. poikkeamia, kehitysmahdollisuuksia ja parhaita käytäntö sekä luokitella, priorisoida ja vastuuttaa tehtyjä löydöksiä. Lisäksi voit tehdä erilaisia pisteytykseen pohjautuvia arviointeja.

Voit itse valita minkälaisia kirjauksia – kuten esimerkiksi havaintoja, poikkeamia ja/tai kehitysmahdollisuuksia – kussakin arvioinnissa tehdään. Järjestelmäarvioinneissa on myös mahdollistaa pisteyttää arviointilistojen kohtia eri tarkastelunäkökohdista, jolloin on mahdollista arvioida toiminnan tasoa verrattuna erilaisiin pisteytystä käyttäviin järjestelmiin kuten CEEQUAL, BREEAM tai LEED .

Käyttövalmiit tarkastuslistat järjestelmäarvioinneille mahdollistavat helposti nykytilan arviointien ja poikkeama-analyysien tekemisen. Järjestelmäarviointeja voidaan tehdä esimerkiksi johtamisjärjestelmiin liittyen, silloin kun niitä ollaan kehittämässä. Myös erilaisia toimittaja-arviointeja voidaan suorittaa syöttämällä järjestelmään tarvittavia kriteereitä.

Moduuli sisältää käyttövalmiita tarkistus- tai arviointilistoja sekä mahdollisuuden tehdä omia arviointipohjia.

Moduulin avulla voit:

  • suunnitella, aikatauluttaa ja vastuuttaa arviointeja
  • toteuttaa eri sisältöisiä arviointeja, esimerkiksi erilaisia valmiita listoja ja luetteloja, arviointikriteeristöjä, vaatimusrekisteriä tai ulkoista tarkastuslistaa vasten
  • seurata arviointien toteutumista
  • kerätä, hallita ja arkistoida arviointiraportit yhdessä tietoturvallisessa paikassa
  • arvioida ja määritellä eri tunnistettujen löydöksien prioriteetit ja
  • suunnitella, vastuuttaa, aikatauluttaa korjaavia toimenpiteitä ja seurata niiden toteutumista.